jueves, 30 de junio de 2011

EDUCACIO i CULTURA

 • Reivindicació del solar Pio Baroja/Rafael Alberti per a us docent públic
 • Col.laboració amb els centres d'ensenyament del barri en matèria de coneiximent del medi.
 • Col.laboració amb les festes tradicionals del barri.
 • Difussió i protecció del patrimoni històric-artistic-arquitectònic i etnogràfic
 • L'Alquería de Pallardó: Recuperar la destinació original del projecte de rehabiliració per a ús de biblioteca, sala d'exposicions i centre cívic.
 • Un centre cívic al barri per al teixit associatiu: l'Alquería dels Valeriola.
 • Reivindicació d'unes instal.lacions dignes per a la Banda de Música de Campanar, el Cor i la escola de música.

SANITAT I BENESTAR SOCIAL

 • Defensar la sanitat pública i de qualitat.
 • L'antic Hospital "La Fe" com un centre hospitalari per als nostres barris.
 • Un centre d'atenció ambulatòria depenent del Centre de Salut de Campanar, de major proximitat als veïns i veïnes del àrea del nucli antic-General Avilés.
 • Participació a la Taula de la Solidaritat amb projectes adressats a veïns i veïnes.
 • Reivindicació de dotacions públiques per a l'atenció a persones majors (i dependents).

URBANISME I MEDIAMBIENT

 • Reserva de solars de titularitat pública
 • Eliminació de barreres arquitectòniques i manteniment d'infraestructures
 • Parcs i jardins: manteniment i nous espais verds
 • Denúncia dels focus de contaminació mediambiental, acústica, radio-magnètica, així com d'altres activitats molestes.
 • Millores en el servei de neteja i en el de recollida de bruticia urbana. Afavorir les polítiques sostenibles.
 • Recuperació i protecció de l'horta de la Partida de Dalt i tots els seus elements patrimonials

ORGANITZACIÓ

 • Campanya d'afiliació
 • Informatització de la Secretaría i Tresorería
 • Creació (i manteniment) d'un WEBsite
 • Utilització del despatx al CMSSS
 • Comissions de veïns i veïnes de Sant Pau, El Pouet, El Calvari, i l'Horta
 • Publicació d'un Butlletí trimestral