miércoles, 22 de abril de 2015

La basura se acumula en el río bajo el puente de Campanar

Noticia en Las Provincias

Efectivament, encara que no sols baix el pont de Campanar...
Una situació semblant es produeix baix el pont d'Ademús, i a la Casa del Aigua, on  un estany d'aigua putrefacta es l'únic testimoni del que va ser en temps l'assut de la sèquia de Rovella, que travessava la ciutat i regava l'horta de Russafa.

Sembla mentida que una ciutat que tant li deu a les sèquies les mantinga en el mes absolut oblit i abandó.


 

No hay comentarios: