martes, 28 de abril de 2015

Locals Municipals per a la campanya de Rita Barberà i no per a Campanar

Rita Barberà ha començat la seua campanya electoral, com no podia ser d'altra manera, ha començat per la seua clientela mes fidel.

Per fer aquest acte electoralista, ha utilitzat la sala JUBIOCIO de Benicalap, gestionada per la regidoria de Benestar Social.

RITA BARBERA A JUBIOCIO 


L'Associació de veïns de Campanar va sol·licitar, per registre d'entrada,* la utilització d'alguna sala municipal al barri per organitzar un debat obert a tots els partits majoritaris per tal que pugueren informar als veïns quines son les seues propostes per al barri. No es tracta, d'un acte partidista (com el de la Sra. Barberá a Jubiocio) sino d'un acte plural d'interès general.

Doncs be, la resposta ha segut el silenci administratiu i el menyspreu a les activitats de participació ciutadana. No hi ha espais municipals per qualsevol que no porte al front les sigles del PP.

Per celebrar aquest debat, l'Associació ha tingut que demanar un altra sala a una entitat del barri i es farà durant la primera quinzena de maig.

Altra vegada mes la Sra. Barberá confundeix el que és públic i el que és privat, l'interès general i l' interès partidista.

I diu que el perill es no sé qui....* Num. Registre: I 00118 2015 00494 Data de registre: 07/04/2015 00:01:00

No hay comentarios: