martes, 15 de diciembre de 2015

Encuesta sobre la Policía de Barrio

La Policía Local de Valencia nos pide nuestra participación como ciudadanos, rellenando la encuesta que se encuentra en el siguiente enlace para evaluar la importancia del servicio de Policia de Barrio:  


Correo de la PLV. 

Buenos días:

Le escribimos desde el departamento de proyectos europeos de Policía Local de Valencia. En la actualidad, estamos trabajando en un proyecto sobre policía comunitaria, o lo que es lo mismo policía de barrio, cuyo principal objetivo es fomentar la cooperación entre la policía y la ciudadanía.

En el marco de este proyecto, llamado INSPEC2T, hemos elaborado una encuesta, dirigida a todos los ciudadanos y ciudadanas de la ciudad de Valencia, que nos ayudará a mejorar nuestro trabajo y en definitiva a prestarles un  mejor servicio.

Le agradeceríamos dedique unos minutos a rellenar esta encuesta, que puede encontrar  en el siguiente enlace  http://vicesse.eu/survey/index.php/948395/lang-es . ¡Recuerde que cada vez que lea policía comunitaria nos estamos refiriendo a nuestra policía de barrio!

Así mismo, le agradeceríamos diera difusión de la encuesta a todos los ciudadanos/ ciudadanas que puedan estar interesados en este tema.

Si tienen alguna duda al respecto pueden ponerse en contacto con nosotros, teléfono: 96 208 54 69, email: proyectosplv@valencia.es.

Agradecemos de antemano su colaboración

Atentamente,


Susana Sola Zurriaga
Policía Local de Valencia
División de Planificación, RR.HH. y Sistemas
Proyectos Europeos
Avenida del Cid, 37. E-46018. Valencia
( (+34) 96 208 5469. Fax: +34 96 398 18 42.

sábado, 12 de diciembre de 2015

Horts Urbans i Solars de Campanar

L'Ajuntament espera conèixer la demanda dels veïns per concretar la seua oferta de cesió temporal de parcel·les per dedicar-les a horts urbans. 

Per la noticia que podem llegir hui al diari Las Provincias, sembla ser que continua la negociació amb la Federació d'Associacions de Veïns per concretar la demanda de parcel·les i començar un estudi de les condicions técniques per l'instalació dels horts. 

Un criteri fonamental per la conversió d'una parcel·la en horts urbans ha de ser la disponibilitat d'aigua, encara que per que els cultius puguen progresar adequadament hi ha també altres condicionaments com l'exposició solar, o la qualitat del sol. 

Tots els veïns de Campanar que al seu dia manifestaren l'interés per l'iniciativa dels Horts ser`n informats puntualment quan disposem provinents de la Federació o de l'Ajuntament. 

Email de contacte : horts@campanar.net

Els interessats en rebre informació podeu deixar les vostres dades al formulari següent

viernes, 11 de diciembre de 2015

Campanar pide el refuerzo de urgencias mientras se decide el futuro de la vieja Fe

Noticia en Levante-EMV

El diari Levante-EMV es fa ressò de la nostra postura enfront de les notícies sobre l'Hospital La Fe.

Veure publicació al nostre Blog

Nomenament d'Il·lustre del Districte

Ahir es va celebrar l'acte d'entrega de les distincions d'Il·lustres del Districte de Trànsits.

Una de les distincions, a títol pòstum, va ser atorgada al nostre veí Eduard Pérez en reconeixement per la seua tasca com a professional historiador i com activista social. Hem de recordar molt especialment que Eduard va ser un dels membres mes actius de la nostra Associació a la que va ocupar diferents responsabilitats, inclosa la de President. 

Una distinció sens dubte merescuda per totes les seues aportacions i de manera molt destacable la seua incansable dedicació a la defensa del nostre patrimoni, contribuint a la conservació d'alguns elements essencials de la nostra història i la nostra cultura. 

D.E.P.

miércoles, 9 de diciembre de 2015

EL FIN DE MURO

València en Bici publica les fotos del FI del mur en el que acabava el carril bici al carrer La Safor d Campanar.
Cal reconèixer positivament l'acció municipal quan contribueix a millorar el nostre barri SOBRE l'HOSPITAL La Fe-Campanar

Davant de les informacions que han aparegut en premsa i que plantegen la construcció d'alguns edificis als actuals espais lliures del recinte hospitalari de l’Av. De Campanar, aquesta associació de veïns manifesta:

1.- Que resulta prematur parlar de nous edificis mentre no es dispose d’un mapa sanitari, que fa anys  venim reclamant a la Conselleria i que sembla no arribar mai. La qüestió de l'Hospital és primer que res una qüestió assistencial i el que es desprèn de les declaracions de la Sra. Consellera és que l’hospitalització continuarà estant a l’altra punta de la ciutat. Pensem que cal fer una redistribució dels recursos sanitaris amb una planificació de futur a escala metropolitana.

2.- Serà aquesta planificació, i no la inversa, la que permeta fer una proposta rigorosa de la necessitat d’infraestructures i de la seua dimensió.

3.- L’informe del Col·legi d’Arquitectes, que conclou que es necessària una demolició dels actuals edificis es en realitat un dictamen sobre altres informes anteriors i respon a una pregunta, que al nostre parer no està correctament formulada. No es tracta de rehabilitar el 100 % dels actuals edificis per a tornar al us que tenien anteriorment, sinó de reordenar i adequar les infraestructures a les noves necessitats, estudiant la situació real i les possibilitats dels actuals edificis. Pot ser que amb aquestes premisses les conclusions no foren tan dràstiques. 

4.- Caldrà tindre una planificació urbanística de la parcel·la i el seu entorn i un calendari d’actuacions concret per racionalitzar les operacions de construcció dels nous edificis, i el possible enderrocament d’algun els actuals.

5.- Donades les característiques constructives dels edificis, l’enderrocament es una operació complexa per la presència de materials fibrosos. L’Ajuntament de Valencia deurà supervisar les operacions d’enderrocament per garantir la seua adequació  a la normativa i garantir la salut pública.
Apostem per una sanitat pública de qualitat i recolzarem totes les accions que estiguen encaminades a aconseguir-la.

Des de l'any 2011 estem reclamant la solució a una situació que considerem insostenible i en aquest sentit, mentre no s'arribe a la solució definitiva, reclamem de les administracions corresponents:
1.- Una millora del servei d'urgències existent en l'Hospital de *Campanar, per a cobrir les necessitats dels casos aguts que puguen sorgir, sense haver de ser traslladat a Malilla .

2.- Una informació dels serveis d'urgències d'altres hospitals pròxims (Arnau, Clínic, General…). Aquesta informació hauria de ser coneguda pels veïns mitjançant cartells informatius en centres de salut o consultoris i comunicada a les Associacions de Veïns.

3.- Una millora dels transports públics entre la zona nord de València i l'Hospital de Malilla, integrant l'autobús denominat “METRORBITAL” en la xarxa de l'EMT i completant el seu recorregut per la ronda.

Estem a la disposició de la Consellería per a participar en tots els moments del procés als quals nostra opinió represente una aportació positiva al procés.


**********************************************************************

Ante las informaciones que han aparecido en prensa y que plantean la construcción de algunos edificios en los actuales espacios libres del recinto hospitalario de la Avda. de Campanar, esta asociación de vecinos manifiesta:

1.- Que resulta prematuro hablar de nuevos edificios mientras no se disponga de un mapa sanitario, que hace años venimos reclamando a la Consejería y que parece no llegar nunca. La cuestión del Hospital es primero que nada una cuestión asistencial y por lo que se desprende de las declaraciones de la Sra. Consejera la hospitalización continuará estando a la otra punta de la ciudad. Pensamos que hay que hacer una redistribución de los recursos sanitarios con una planificación de futuro a escala metropolitana.

2.- Será esta planificación, y no la inversa, la que permita hacer una propuesta rigurosa de la necesidad de infraestructuras y de su dimensión.
 
3.- El informe del Colegio de Arquitectos, que concluye que se necesaria una demolición de los actuales edificios es en realidad un dictamen sobre otros informes anteriores y responde a una pregunta, que a nuestro parecer no está correctamente formulada. No se trata de rehabilitar el 100 % de los actuales edificios para volver al uso que tenían anteriormente, sino de reordenar y adecuar las infraestructuras a las nuevas necesidades, estudiando la situación real y las posibilidades de los actuales edificios. Puede ser que con estas premisas las conclusiones no fueran tan drásticas.

4.- Habrá que tener una planificación urbanística de la parcela y su entorno y un calendario de actuaciones concreto para racionalizar las operaciones de construcción de los nuevos edificios, y el posible derribo de alguno los actuales.
 
5.- Dadas las características constructivas de los edificios, el derribo se una operación compleja por la presencia de materiales fibrosos. El Ayuntamiento de *Valencia deberá de supervisar las operaciones de derribo para garantizar su adecuación a la normativa y garantizar la salud pública.

Apostamos por una sanidad pública de calidad y apoyaremos todas las acciones que estén encaminadas a conseguirla.
Desde el año 2011 estamos reclamando la solución a una situación que consideramos insostenible y en este sentido, mientras no se llegue a la solución definitiva, reclamamos de las administraciones correspondientes:
1.- Una mejora del servicio de urgencias existente en el Hospital de Campanar, para cubrir las necesidades de los casos agudos que puedan surgir, sin tener que ser trasladado a Malilla .
2.- Una información de los servicios de urgencias de otros hospitales próximos (Arnau, Clínico, General…). Esta información tendría que ser conocida por los vecinos mediante carteles informativos en centros de salud o consultorios y comunicada a las Asociaciones de Vecinos.
3.- Una mejora de los transportes públicos entre la zona norte de Valencia y el Hospital de Malilla, integrando el autobús denominado “METRORBITAL” en la red de la EMT y completando su recorrido por la ronda.

 
Estamos a disposición de la Consellería para participar en todos los momentos del proceso en los que nuestra opinión represente una aportación positiva al proceso.

martes, 8 de diciembre de 2015

Propostes d'inversió als baris

El proper dia 11 es tanca la fase d'admissió de propostes d'inversió als barris de l'Ajuntament de València. 

Podeu fer la vostra proposta a titol individual a la pàgina de l'Ajuntament entrant al següent  ENLLAÇ 


domingo, 6 de diciembre de 2015

Club de lectura Campanar

La Biblioteca Municipal de Campanar, "Almela i Vives", junto con la Asociación de vecinos, lanza este mes de diciembre el segundo Club de Lectura de la iniciativa "Cercle de Lectura de Campanar".El primer club de lectura, dedicado a la divulgación científica pronto cumplirá un año de existencia..0.

En esta ocasión se pone en marcha un Club de lectura literaria con un finalidad lúdica y formativa.

Interesados/as ponerse en contacto con :


BIBLIOTECA MUNICIPAL FRANCESC ALMELA I VIVES

  • ESCULTOR MIQUEL NAVARRO, 3
  • 46015 VALENCIA
  • Teléfono: 96.348.27.71
  • email: bfrancescalmela@valencia.es