domingo, 28 de febrero de 2016

Col·loqui obert: Les dones en la ciència


Biblioteca Almela i Vives


Col·loqui obert: Les Dones en la Ciència
7 de Març a les 6 pm a la Biblioteca Francesc Almela i Vives de Campanar

Aprofitant una de les sessions habituals del Club de Lectura Científica de Campanar i la celebració del dia de la dona, s’organitza aquest col·loqui obert sobre el paper de les dones en la ciència. En el col·loqui, comentarem diferents casos de dones científiques que han sigut invisibilitzades i exposarem les seues contribucions. Tanmateix, reflexionarem sobre els perquès de les dificultats de les dones en la seua carrera científica i sobre quina és la situació actual.

El col·loqui tindrà una primera part (de 30 a 45 minuts) on es faran curtes exposicions sobre les contribucions de diferents dones científiques, i algunes reflexions al voltant del paper de la dona en la ciència. Aquestes exposicions les duran a terme els membres del Club de Lectura Científica de Campanar, tot i comptant amb la participació de les convidades especials al col·loqui.
Després, s’obrirà un torn de paraula obert on el públic assistent podrà participar activament del col·loqui.

Dirigeix el col·loqui: Club de lectura científica de Campanar

Convidada especial:

Ana Cros Stotter: Catedàtica de Física Aplicada de la Universitat de Valencia i Presidenta de la Sección Local de Valencia de la Real Sociedad Española de Física.


Organitza: AAVV Campanar, Connecta CPC i Xarxa de Biblioteques Municipals de València
No hay comentarios: