lunes, 30 de mayo de 2016

"Las cosas de palacio..."

Poc canvien algunes coses al nostre Ajuntament, al menys pel que fa a lentitud en la resposta als ciutadans.

Amb data 05/10/2015 es va presentar una sol·licitud a l'Ajuntament per que s'urbanitze de forma digna i segura per als vianants l'entorn dels carrers Pare Diego-Mirón / Plaça Baden Powell. Num. Registre: I 00118 2015 001462)

Aquesta instància va rebre una atenció parcial, executant-se un rebaix al pas de vianants de la vorera de Diego Mirón 8. De la resta de la urbanització no se sap quan ni com es va a realitzar i sembla que a ningú preocupa...

Des de fà dècades els veïns de la zona hem d'escotar allò que ens diuen que no es propietat municipal, que hi ha un PAI (que ja esta derogat),  i coses per l'estil que no ens aprofiten per a res i que no resolen els greus problemes urbanístics de la zona.

Que la notificació d'un informe tècnic, com el que es mostra a les imatges, coste 5 mesos de comunicar-se als interessat, no té preu...





martes, 24 de mayo de 2016

Canvi climàtic - CONVERSA AMB ANDREU ESCRIVÀ A LA BIBLIOTECA DE CAMPANAR



2 de juny a les 6 pm en la Biblioteca Francesc Almela i Vives de Campanar

En la propera sessió del Club de Lectura Científica de Campanar discutirem sobre el canvi climàtic i, concretament, sobre les possibilitats d’aturar l’escalfament global del planeta. Tindrem amb nosaltres a Andreu Escrivà, doctor en Biodiversitat per la Universitat de València, consultor de sostenibilitat i comunicació i molt actiu a les xarxes; en concret, és autor del blog No es tarde (https://noestarde.com/author/andreuescriva/).
Com ve sent habitual, en la sessió del club de lectura comentarem les lectures que s’assenyalen a continuació, amb la participació activa dels assistents i del propi Andreu com a expert en el tema. La sessió tindrà una durada d’una hora i mitja.

Encara que no sigueu assistents habituals al club de lectura, vos convidem a participar!! L’entrada és lliure i gratuïta.

Lectura recomanada: Calor, cómo parar el calentamiento global, de George Monbiot.

Lectura alternativa: Sessió monogràfica de la revista Mètode sobre canvi climàtic,

Dirigeix el col·loqui: Club de lectura científica de Campanar

Convidat especial: Andreu Escrivà (@AndreuEscriva)
https://noestarde.com/author/andreuescriva/

Organitza: AAVV Campanar, Connecta CPC i Xarxa de Biblioteques Municipals de València

Assemblea Oberta - BIBLIOTECA CAMPANAR - MOBILITAT

L'Associació de veïns i veïnes de Campanar convoca una assemblea oberta per tractar dos temes de gran importància al barri: 


1.-  Biblioteca de Campanar: Accions i estat de la qüestió 
Recollida de signatures (Qui tinga fulls de signatura que els porte) 

2.- Mobilitat:  

- Trànsit interior del nucli històric
- Modificació de línies de l'EMT


DIA: Dijous 26 de maig
HORA 19:30 hores
LLOC: Local de la Colla de Dimonis de Campanar (Mossen Rausell 4)


Enllac a la proposta de modificació de linies de l'EMT:


Enllaç al Manifest per la Biblioteca: 


Enllaç al full de signatures: 



Mostrando IMAGEN CARATULA.png
Mostrando IMAGEN CARATULA.png

domingo, 22 de mayo de 2016

12 HORES DE PILOTA a CAMPANAR

Dissabte 21 s'han celebrat a la Plaça de l'Esglèsia de Campanar les 12 hores de Pilota Valenciana, amb demostracions de la modalitat de "Galotxetes de Monòver".

Aquesta jornada ha estat organitzada per la Colla de Dimonis de Campanar "Els Socarrats", amb la col·laboració de la Fderació de Pilota de la Comunitat Valenciana, Pilota Veu, Fredi Esport, Trinquet Pelayo i Pollos Planes.





jueves, 19 de mayo de 2016

Els Joves de Campanar per la Biblioteca.

En una acció de reivindicació pacífica, l'Assemblea de Joves de Campanar ha donat lectura al MANIFEST PER LA BIBLIOTECA DE CAMPANAR  la mateixa Biblioteca afectada per la reducció d'horaris.

Des de l'Associació de veïns i veïnes de Campanar aplaudim la iniciativa d'aquest grup de joves per visibilitzar un problema que afectarà negativament a les dotacions culturals del seu/nostre barri.

lunes, 16 de mayo de 2016

Biblioteca a medio gas...

La reestructuración a la baja de la red de bibliotecas municipales, que se ha comunicado en el día de hoy  a la prensa, confirma que el Distrito 4 (Campanar) se queda sin biblioteca.  (Ver Noticia en El Diario.es)

La actual Biblioteca Francisco Almela i Vives se transforma en una "Biblioteca auxiliar" o "agencia de lectura", lo que lleva asociado una reducción de personal del 33% y supone una drástica reducción del horario de apertura y por tanto del servicio que se viene prestando en la actualidad. Se habla de un horario de apertura de 20 horas semanales...  frente a las 51 horas actuales. 

Por otra parte, esta reducción de un tercio del personal dificultará, si no impedirá, la programación de actividades culturales en un distrito que pese a contar con más de 37000 habitantes es de los pocos de la ciudad que no cuenta con una Universidad Popular,  un centro cívico u otra instalación cultural municipal.  

Según puede leerse en Levante-EMV

"La idea es dotar a las bibliotecas principales de todos los medios, fondos y actividades necesarias para los barrios, y que que sean estas bibliotecas, o mejor dicho sus equipos de trabajadores, los que de forma autónoma decidan cómo y cuándo se abren las agencias de lecturas adscritas a ellas.
Entre los planes municipales no se descarta incluso que las asociaciones de vecinos puedan encargarse de abrir algunas de estas agencias, aunque en ese caso, al no tener personal especializado, no se harían donaciones de libros ni otras actividades que requieran de una especialización." 
Es decir, que el horario de apertura de la Biblioteca auxiliar de Campanar estará determinado por los técnicos de la biblioteca de referencia correspondiente. Responsabilizar a las asociaciones de vecinos de la prestación de servicios en una instalación de estas características tampoco está nada claro...

La Asociación de Vecinos de Campanar reitera su oposición a esta reducción del único servicio cultural con el que cuenta el distrito y mantiene en todos sus términos el Manifiesto publicado el pasado día 13 de mayo.

Ver noticia en Levante-EMV de 17/05/2016


Mapa tras la reestructuración de la red de bibliotecas. En amarillo, las principales; en morado las agencias culturales
Imágen de http://www.eldiario.es/cv/Valencia-reestructura-red-bibliotecas-cerrar_0_516548703.html

sábado, 14 de mayo de 2016

PROJECTE MEMORABILIS - CAMPANAR



Hui s'ha presentat al IES CAMPANAR el projecte MEMORABILIS, de EQUIP 351 premiat en la convocatòria Emergents i que ens aproxima a un Campanar ja quasi oblidat, que encara perviu en la memòria de veïns i veïnes.

"Memorabilis posa el focus sobre un barri concret de la ciutat de València i es transmet al conjunt de la ciutadania mitjançant tres microprojectes encapçalats per estudiants del IES Campanar, el centre d’aprenentatge públic del barri, en col·laboració amb altres agents socials (professionals, associacions, comerços, empreses, institucions, creadors, etc)." 



Aquest  forma part del CANAL DE YOUTUBE MEMORABILIS CAMPANAR on es publicaran pròximament. 

Un gran treball del EQUIP 351, i els i les alumnes del IES CAMPANAR, acompanyats pels professors del centre. 

Rec a manta




Consulta aquí las bases.

viernes, 13 de mayo de 2016

MANIFEST PER LA BIBLIOTECA DE CAMPANAR

MANIFEST PER LA BIBLIOTECA DE CAMPANAR


Els sotasignants volen expressar la seua preocupació per les notícies que avancen una reducció significativa dels serveis prestats per la biblioteca de Campanar.

La Biblioteca Municipal Almela i Vives és l'única dotació municipal de caràcter cultural amb la que compta el nostre districte, ja que som un dels pocs districtes de la ciutat que no tenen una Universitat Popular ni un centre cívic. La nostra Biblioteca dona servei a més de 37000 habitants tan sols amb 71 llocs de lectura i el que reclamem els veïns i veïnes de Campanar és una ampliació del servei.

Actualment les instal·lacions de la Biblioteca presenten carències importants tant pel que respecta a l'espai disponible i la diferenciació d'usos com pel que fa a la dotació de mitjans electrònics. Aquestes deficiències han sigut objecte de sol·licituds de millora per part de l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar i confiem en la seua ràpida execució. Això no obstant, sabem que la millora definitiva dels serveis culturals del districte hauria de passar per una millora significativa dels espais i les instal·lacions.

La reducció de la dotació de personal que suposaria la classificació de l'actual biblioteca com a "agència de lectura" portaria aparellada la reducció d’un 'horari d'obertura ja escàs, que desincentivaria l'ús de la instal·lació i deterioraria el servei als veïns i veïnes i molt particularment als xiquets i estudiants del districte, que utilitzen la biblioteca en eixir dels col·legis o els instituts.


Per altra banda, la biblioteca, conjuntament amb l’Associació de Veïns i Veïnes de Campanar i l’Associació Connecta han promogut un club de lectura de literatura científica, que funciona més d’un any i un altre club de lectura de temàtica general. La continuïtat d’aquestes iniciatives i la possibilitat d’enllestir altres depén en gran mesura del personal tècnic de la biblioteca.

Per totes aquestes raons sol·licitem que es reconsidere la situació i no sols que no es reduixca l’horari sino que es millore l’espai disponible i es dote de mitjans a l’únic espai cultural que tenim en el districte, garantint almenys l’actual plantilla i horari d’apertura.
Campanar, a 12 de maig de 2016

Descarregar full de signatures
 ________________________________________________________________________________

MANIFIESTO POR LA BIBLIOTECA DE CAMPANAR

Los abajo firmantes quieren expresar su preocupación por las noticias que avanzan una reducción significativa de los servicios prestados por la biblioteca de Campanar.

La Biblioteca Municipal Almela y Vives es la única dotación municipal de carácter cultural con la que cuenta nuestro distrito, puesto que somos uno de los pocos distritos de la ciudad que no tienen una Universidad Popular ni un centro cívico. Nuestra Biblioteca presta servicio a más de 37000 habitantes con tan solo 71 puestos de lectura y los vecinos y vecinas de Campanar reclamamos una ampliación del servicio.

Actualmente las instalaciones de la Biblioteca presentan carencias importantes tanto por lo que respecta al espacio disponible y la diferenciación de usos, como en cuanto a la dotación de medios electrónicos. Estas deficiencias han sido objeto de solicitudes de mejora por parte de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar y confiamos en su rápida ejecución. No obstante, sabemos que la mejora definitiva de los servicios culturales del distrito tendría que pasar por una mejora significativa de los espacios y las instalaciones.

La reducción de la dotación de personal, que supondría la clasificación de la actual biblioteca como "agencia de lectura", traería aparejada la reducción de un horario de apertura ya escaso, que desincentivaría el uso de la instalación y deterioraría el servicio a los vecinos y vecinas y muy particularmente a los niños y estudiantes del distrito, que utilizan la biblioteca al salir de los colegios o los institutos.

‘Por otra parte, la biblioteca, conjuntamente con la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar y la Asociación Connecta han promovido un club de lectura de literatura cientìfica, que funciona más de un año y otro club de lectura de temática general. La continuidad de estas iniciativas y la posibilidad de iniciar otras depende en gran medida del personal técnico de la biblioteca.

Por todas estas razones solicitamos que se reconsidere la situación y no sólo que no se reduzca el horario sino que se mejore el espacio disponible y se dote de medios al único espacio cultural que tenemos en el distrito, garantizando al menos la actual plantilla y horario de apertura.

Campanar,   12 de mayo de 2016


Descargar hoja para recogida de firmas






lunes, 9 de mayo de 2016

ASSEMBLEA DE CAMPANAR PER UNA BIBLIOTECA DIGNA AL BARRI


CONVOCATÒRIA URGENT DE l'ASSEMBLEA DE L'ASSOCIACIÓ DE VEÏNS I VEÏNES DE CAMPANAR


Davant les noticies,que parlen de l'eliminació de la Biblioteca de Campanar, l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar convoca una Assemblea oberta per tractar aquest assumpte i planificar les accions adients.

DIA i HORA: DIJOUS 12 de MAIG a les 19:30 hores
LLOC:           Local de la Colla de Dimonis de Campanar.
                     C/ Mossen Rausell, 4 - CAMPANAR

domingo, 8 de mayo de 2016

PRESENTACIÓ DEL TREBALL DE LES ESPIGOLADORES




espigolar1 [espiɣoláɾ] (espigola [espiɣóla])
1.
v. tr. AGR. Arreplegar (les espigues que han quedat en un camp després de la sega).
2.
v. tr. AGR. Collir o plegar (els fruits que han quedat en el camp després de la collita general).Espigolar taronges, olives.
3.
v. tr. Arreplegar (allò que un altre ha deixat) o triar (allò que està mesclat entre altres coses).Es passa el dia espigolant llibres en les llibreries de vell.

4.
v. tr. Arreplegar d'ací i d'allà. S'ha dedicat a espigolar notícies sobre la guerra en diversos mitjans de comunicació.

DIA DE l'HORTA


jueves, 5 de mayo de 2016

INSCRIPCIO PER PARTICIPAR AL GRUP DE TREBALL de la JUNTA MUNICIPAL

La Comissió d'Urbanisme i Mobilitat de la Junta Municipal de Trànsits es reunirà el dia 18 de maig per tractar el tema de les modificacions de línies de EMT a la ciutat.

Aquesta serà una reunió informativa per conèixer de primera mà les propostes de l'EMT i el procediment del procés participatiu que s'iniciarà

La reunió per presentar propostes de modificacions a les línies es farà, probablement, el di 1 de juny.

Per poder participar cal inscriure's FINS EL DIA 11 de MAIG, emplenant el formulari que es pot trobar al següent enllaç: 


o a la pàgina de l'Ajuntament i portant-lo a la Junta Municipal (C( Conde Lumiares, 5)

Si voleu participar apunteu-vos.