lunes, 25 de julio de 2016

Demà entren en funcionament les modificacions de línies de l'EMT


No descobrirem res si diem que el transport públic de la ciutat de València i la seua àrea metropolitana és una assignatura pendent. Dècades d'una falta de planificació que mire un poc més enllà de les visions electoralistes i clientelars, ens han deixat una xarxa de transport públic ineficient i desmotivadora enfront de l'ús del cotxe privat. Entenem, doncs, que la reforma del sistema públic de transport és una responsabilitat ineludible de les administracions locals (de tots els municipis implicats) i autonòmica. Segons les xifres publicades dels pressupostos de la ciutat de València, cada habitant de la ciutat paga anualment (utilitze o no el transport públic) al voltant de 74 € per sufragar el dèficit de l'EMT. Tot açò en una ciutat que té el bono de pensionista més barat de totes les grans ciutats espanyoles, independentment del nivell de renda o de la quantia de la pensió.

La modificació de la xarxa metropolitana ha d'anar necessàriament vinculada a la de la ciutat de València que representa un percentatge molt majoritari de població. Aquesta modificació ha d'implicar una modernització de la xarxa de transport públic (bus-metro-tramvia) de la ciutat per tal de fer-la mès eficient en termes operatius i econòmics (al fi i a la postre son diners de tots i totes) .

El traçat de moltes de les línies de bus ha quedat més que obsolet i té grans problemes d'eficiència. Tenim moltes línies amb recorreguts "inversemblants, esculpits a força de modificacions ad-hoc per acontentar aquell o aquest col·lectiu. Aquestes línies al final es converteixen en autèntics "trens de la bruixa" als que cal portar el berenar per a suportar el recorregut. Moltes d'elles són, en definitiva línies ineficients, que provoquen despeses no justificades i per tant és urgent actuar a escala global.

Els darrers mesos s'ha obert un procés de participació ciutadana "limitada" per tractar sobre la modificació parcial de 12 línies de EMT i la implantació d'una nova. Aquest procés iniciat a proposta de l'empresa s'ha dut a terme exclusivament a les comissions de mobilitat de les juntes de districte i ha comptat amb la participació d'aquells veïns i associacions que han mostrat interés a participar.
Els tècnics i la gerència de l'EMT han explicat, amb més o menys encert, les modificacions proposades encara que ha faltat molta transparència al procés per informar a totes aquelles persones que no han pogut o volgut participar d'aquestes comissions. També hem detectat la falta d'informació sobre el model de transport a escala de tota la ciutat i com s'integraria aquest model amb la xarxa metropolitana. Moltes de les modificacions ara proposades no tindrien sentit si no responen a una lògica de planificació global.
Com resulta evident, és impossible que el bus que passa prop de la nostra casa vaja a tots i cadascú dels punts de la ciutat (una xarxa infinita és un impossible físic) i per tant cal potenciar la cultura de les connexions intermodals (EMT-METRO-TRAMVIA) amb uns títols de transport compatibles o a la mateixa xarxa de EMT, amb el disseny de punts d'intercanvi funcionals i accessibles. Explicar als ciutadans que els transbordaments són l'única manera de aconseguir un transport eficaç en termes de temps de trajecte i en cost econòmic és una tasca important i complicada que encara està per fer.
Les últimes setmanes han eixit a la premsa moltes notícies sobre la reforma de les línies de l'EMT i hem de dir que quasi totes en un tó negatiu. Les propostes dels veïns han sigut en general contràries a les modificacions. Vol dir això que tenim una xarxa perfecta??: NO. La nostra xarxa d'autobusos és molt millorable i molts dels canvis introduïts són millores evidents, el que passa és que qui té més incentius per expressar-se als diaris i les comissions és moltes vegades aquell que li lleven la "seua" parada de bus, encara que siga una parada inexplicable en termes d'eficàcia del servei.
Pel que respecta al barri de Campanar les modificacions proposades per 'EMT es concreten en les línies 29, 73 , 8, 95 i 99, amb una sort variable:
Les línies 8 i 73 simplement desapareixen del nostre districte en veure retallat el seu recorregut.
La línia 29 es modifica molt i millora el seu recorregut encara que amb certs matisos:
EN POSITIU: Tractant-se d'una línia de connexió amb les universitats, modifica el seu recorregut evitant recorreguts estranys pel centre de la ciutat i per tant guanya molt en temps de viatge i en eficiència.
Encara que no serà operatiu en aquest estiu, l'EMT s'ha compromés en allargar la línia 29 fins a la platja els mesos d'estiu...
EN NEGATIU: En aquesta modificació de la línia queden fora al nostre entendre de forma injustificada totes les facultats de Blasco Ibáñez, que junt amb l'Hospital Clínic, la clínica Quirón i el complex administratiu de l'Ajuntament a Tabacalera conformen una zona de demanda elevada i que es podria atendre sense massa dificultat, derivant el bus per Botànic Cavanilles a Blasco Ibáñez. La diferencia de temps de recorregut estaria més que justificada per l'increment d'usuaris d'aquestes zones.
Actualment aquesta línia s'utilitza també per part de molts veïns i veïnes per accedir al centre de la ciutat per la marginal dreta del riu. Aquest accés queda definitivament truncat amb la modificació proposta, sense que es plantege una alternativa nova. L'única alternativa és fer un transbordament de qualsevol de les línies 60's o el 2 amb el 95 en el passeig de la Petxina. Per tornar al barri ni tan sols això...
La connexió del nucli històric de Campanar i la seua zona d'influència, amb el centre de la ciutat va patir una gravíssima retallada amb la supressió de la línia 61 en novembre de 2012. Molt poc (o res) s'ha fet per restablir el servei i al procés actual de modificació, el nostre barri torna a ser un dels grans oblidats.
Pel que respecta a la línia 95, es suprimeix un bucle que connectava amb el Bioparc, una modificació de poc abast, que afecta poc al nostre barri. La modificació més significativa d'aquesta línia es troba justament a l'extrem oposat, amb l'ampliació del seu recorregut fins al Port i la Marina i per tant pot convertir-se en una possibilitat més d'accés a la platja.
La nova línia 99:

EN POSITIU: és segurament el canvi més important de tota la bateria de modificacions. Una línia, amb vocació de línia circular per les grans "rondes" exteriors de València, encara que de moment el circle queda tallat a la ronda nord. Al nostre barri el recorregut passa per les Av's de Corts Valencianes, Pius XII i Vall de la Ballestera i ens permetrà connectar amb l'Hospital General, La Fe, La Ciutat de la Justícia i Centre Comercial el Saler, Centre Aqua, arribant fins l'estació del Cabanyal.
EN NEGATIU: Hem de dir que l'EMT NO ha contemplat la proposta de nostra Associació d'allargar el seu recorregut fins a l'Av de Tarongers per connectar amb la línia 29, el que permetria tancar un anell complet a la ciutat, afegint escassament 1 Km de recorregut. Pensem que es tracta d'una ocasió perduda de millorar la xarxa i esperem que en properes fases de modificació es puga reconsiderar.
En definitiva, benvingudes siguen les propostes de modernització de la xarxa de transport públic i sobre tot les intencions declarades per part de la gerència de l'EMT d'atendre i estudiar les propostes de modificació que sorgisquen de la participació ciutadana. Queda molt per fer i molt per explicar, queda una tasca ingent de modernització del transport a escala metropolitana i de millora de l'accessibilitat universal.
Aquest camí no ha fet més que començar i l’Associació de veïns i veïnes de Campanar vol manifestar la seua disposició per participar activament per la millora del servei al nostre barri.

No hay comentarios: