lunes, 18 de julio de 2016

La Partida de Dalt - Zona de Protecció Grau 1 al Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta de València

Per resolució Resolució de 23 de juny de 2016, de la Conselleria d’Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori, se sotmet a consultes i participació i informació pública, per un període de tres mesos, la proposta del Pla d’Acció Territorial d’Ordenació i Dinamització de l’Horta
de València. [2016/5435].

El termini de participació i presentació d'al·legacions és de tres mesos a partir de la publicació al DOCV, que es va fer el dia 12 /7/2016, Per tant el termini deuria exhaurir-se el 13 d'octubre .

Tots els documents de la proposta poden consultar-se al següent enllaç :

http://www.habitatge.gva.es/va/horta 


La documentació podrà consultar-se també de forma presencial els dies laborables, en horari de matins (09.00 hores a 14.00 hores), en els locals següents:
– Subdirecció General d’Ordenació del Territori i Paisatge: ciutat administrativa 9 d’Octubre, torre 1, carrer de Castán Tobeñas número 77, 46018 València.
– Servei Territorial d’Urbanisme de València: carrer de Gregori Gea, número 27, 46009 València
No hay comentarios: