sábado, 15 de octubre de 2016

NO a la instal·lació del CIRC al COR de CAMPANAR

L'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar vol manifestar que la instal·lació d'un circ durant tres mesos al Nucli HISTÒRIC de la població és totalment inadmissible i exigeix la paralització de les autoritzacions i el trasllat a una altra ubicació.

Es tracta d'una activitat de gran impacte durant les 24 hores del dia i de TRES MESOS de durada a escassos 50 metres de la zona protegida del nucli històric de Campanar, una àrea d'especial fragilitat i protegida per declaració de  d'Interés Cultural.

El barri històric, poblat en una gran majoria per persones majors és una zona d'edificació en planta baixa i una altura que no pot amortir el soroll propi de l'activitat del circ i que per tant repercutirà de forma molt negativa en la qualitat de vida dels habitants de tot el barri.

L'afluència d'una gran quantitat de famílies a la zona suposarà un greu problema de mobilitat, ja que la pràctica totalitat del barri de Campanar té restringit l'aparcament de vehicles i no existeixen zones d'aparcament a les proximitats.

Per altra banda es tracta d'una zona especialment abandonada pel transport públic, ja que en un radi de menys de 400 metres des del punt d'instal·lació del circ no existeix cap línia de l'EMT, excepció feta del 67 amb el seu "peculiar" recorregut.

El solar en el qual es pretén instal·lar el circ figura aPGOU com a "Sistema Local d'Espais Lliures" i està compost per quatre parcel·les cadastrals, de les quals no ens consta la propietat.

Aquest solar, en el seu entorn més immediat es troba envoltat d'habitatges separats per carrers d'escassos 10-15 metres d'amplària, amb el que la pertorbació de les condicions de vida de les famílies que viuen en els carrers adjacents (Mestre Bagant, Marines i Jorge Comín) és totalment inadmissible.

No entenem com des de l'Ajuntament, coneixedor del nivell de protecció i la fragilitat del casc de Campanar, es pot autoritzar una instal·lació d'aquestes característiques i per tant exigim que es reconsidere de manera URGENT aquesta decisió i es canvie la ubicació del circ de Mestre Bagant/Marines/Jorge Comín/Mestre Rodrigo.NO AL CIRC AL COR DE CAMPANAR

La Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar quiere manifestar que la instalación de un circo durante tres meses junto al Núcleo HISTÓRICO de la población es totalmente inadmisible y exige la paralización de las autorizaciones y el traslado a otra ubicación.

Se trata de una actividad de gran impacto durante las 24 horas del día y de TRES MESES de duración a escasos 50 metros de la zona protegida del núcleo histórico de Campanar, una área de especial fragilidad y protegida por declaración de Bien de Interés Cultural.

El barrio histórico, poblado en una gran mayoría por personas mayores es una zona de edificación en planta baja y una altura que no puede amortecer el ruido propio de la actividad del circo y que por lo tanto repercutirá de forma muy negativa en la calidad de vida de los habitantes de todo el barrio.

La alfuencia de una gran cantidad de familias a la zona supondrá un grave problema de movilidad, puesto que la práctica totalidad del barrio de Campanar tiene restringido el aparcamiento de vehículos y no existen zonas de aparcamiento a las proximidades.

Por otro lado se trata de una zona especialmente abandonada por el transporte público, puesto que en un radio de menos de 400 metros desde el punto de instalación del circo no existe ninguna línea de la EMT, excepción hecha del 67 con su "peculiar" recorrido.
El solar en el cual se pretende instalar el circo figura al PGOU como "Sistema Local de Espacios Libres" y está compuesto por cuatro parcelas catastrales, de las cuales no nos consta la propiedad.

Este solar, en su entorno más inmediato se encuentra rodeado de viviendas separadas por calles de escasos 10-15 metros de anchura, con lo que la perturbación de las condiciones de vida de las familias que viven en las calles adyacentes (Mestre Bagant, Marines y Jorge Comín) es totalmente inadmisible.
No entendemos cómo desde el Ayuntamiento, conocedor del nivel de protección y la fragilidad del casco de Campanar, se puede autorizar una instalación de estas características y por lo tanto exigimos que se reconsidere de manera URGENTE esta decisión y se cambie la ubicación del circo de Mestre Bagant/Marines/Jorge Comín/Mestre Rodrigo.

"PROHIBIDO APARCAR
17 octubre al 22 de enero
INSTACION CIRC DE NADAL"
No hay comentarios: