Documentació PGOU

Recull d'enllaços a documents relatius a la revisió del PGOU.


 - DOCUMENTS DE LA REVISIÓ A EXPOSICIÓ PÜBLICA 2014: 
WEB MUNICIPAL COMPLETA

- Calificacio del sol: Plànol
- INFRAESTRUCTURA VERDA: Plànol
- Xarxa electrica: Plànol
Xarxa viària
- Transports

- Memoria justificativa (Libro I)
- Fitxes de plantejament (Libro II)
- Convenis urbanístics : Libro III
- Libro IV

- Revisió 2010:


- Plà d'Accio Territorial de Protecció de l'Horta de Valencia (no aprovat):
  • Proposta de zonificació : Plànol
  • Catalogo de Bienes protegidos : Plano
- Plà VALENCIA DINAMIZA : ESTADI MESTALLA
-