sábado, 4 de abril de 2020

CAMPANAR NO VOS OBLIDA


Malauradament son uns moments molt difícils, que no deixen lloc a l'expressió personal del condol ni als rituals habituals. Tot i així,

CAMPANAR MAI OBLIDA ALS SEUS.


"Los árboles que soñaban con Van Gogh" (Plaza de la Iglesia, Campanar).© J.C

miércoles, 18 de marzo de 2020

XARXA VEÏNAL

Davant d'aquesta situació de crisi, el veïnat és mes necessari que mai per detectar possibles situacions de risc per a persones dependents.
Una iniciativa que s'està posant en marxa a mols barris son les xarxes de voluntaris per fer front a necessitats elementals.
Col·labora imprimint els cartells adjunts i posant-los al teu pati o carrer.

ARXIU pdf per imprimir el cartell:

miércoles, 26 de febrero de 2020

REVISIÓN PLANEAMIENTO AREA FUNCIONAL 4- CAMPANAR


Está abierto el periodo de consultas precias parra la revisión del planeamiento del área funcional 4 - CAMPANAR.

En esta primera fase se trata de recoger propuestas de mejora de las vecinas y los vecinos del barrio para elaborar los documentos de revisión que más tarde se sometan a un proceso de participación y exposición pública.

Publicamos aquí todos los enlaces relevantes del proceso de revisión del planeamiento urbanístico.
En la ficha se recogen los principios de la actuación y los parámetros. Al final de la ficha hay un formulario con campos para rellenar e imprimir. 

Hemos colocado un enlace SOLO al FORMULARIO, para no imprimir toda la ficha. 

Sugerencia: 
Si se va a imprimir el formulario, descargarlo al ordenador antes de rellenarlo.
Para enviarlo por email, imprimirlo como documento pdf y enviar el pdf a la siguiente dirección 

Remitir encuestas y opiniones a la siguiente dirección de correo electrónica:

DOCUMENTACIÓN REVISIÓN ORDENACIÓN PORMENORIZADA


LIBRO ELECTRÓNICO PLAN ESPECIAL DE DIRECTRICES (requiere adobe Flashplayer)Delimitación del Área Funcional 4martes, 18 de febrero de 2020

Revisió del PLa General d'ordenació Urbana

El proper dimarts dia 25 de febrer es convoca una reunió informativa amb els serveis municipals que estan procedit a la revisió  del Pla General de Ordenació Urbana (PGOU).

La reunió es celebrarà  al Centre Municipal de Joventud de Campanar.  (Carrer de la Vall de la Ballestera, 66, 46015 València, Valencia)

A la reunió es farà la presentació de les fases del procés de revisió i el document de consulta pública, que podeu trobar al següent enllaç: http://go.uv.es/1tXPyoJ
lunes, 2 de diciembre de 2019

ASSEMBLEA GENERAL AVVC

Junta Anual Ordinària de l'Associació de Veïns i Veïnes de Campanar 

El proper dimarts dia 17 de desembre de 2019 a les 19 hores en primera convocatòria i a les 19:15 hores en segona convocatòria al carrer Mossen Raussell nº 4 (Local de la Colla de Dimonis de Campanar.)

amb el següent Ordre del Dia:
- Lectura i aprovació, si escau, de l'acta de la darrera assemblea.
- Informe del President.
- Balanç econòmic.
- Renovació de càrrecs.
- Assumptes de tràmit.
- Torn obert de paraules.

PAGAMENT DE QUOTES: 
Es recorda a qui no ho haja fet ja, que cal abonar la quota de l'Associació corresponent a l'any 2019. QUOTA: 15 € anual

EL PAGAMENT DE LES QUOTES ES PODRÀ FER EN METÀLIC el dia de l'assemblea, 15 minuts abans de començar. PAGAMENT PER TRANSFERÈNCIA:

La forma recomanada per fer el pagament és per transferència al compte de l'Associació:
Titular:     ASOC. DE VECINOS DE CAMPANAR
Entitat :    CAIXA POPULAR-CAIXA RURAL, S.C.C.V.
IBAN: ES04 3159 0060 1124 0582 8225

Es prega, per facilitar la comptabilitat que al camp "Concepte" poseu el nom del soci/socia al que correspon el pagament, sobre tot si és diferent de l'ordenant de la transferència.

DOMICILIACIÓ BANCÀRIA: PER AL PAGAMENT DE LES QUOTES DE 2020 ES VA A INICIAR EL PROCÉS DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA. 

Es prega completar el formulari que trobareu als següents enllaços i portar-lo signat el dia de l'assemblea: 

Formulari versió Castellà: http://go.uv.es/njbVs1B
Formulari versió Valencià: http://go.uv.es/eoBE0Z1

DELEGACIO DE VOT

Si no podeu asistir a l'assemlea i desitgeu delegar el vot en un altre soci\sòcia, podeu utilitzar el formulari de delegació de vot que trobareu a:
http://go.uv.es/7CRtvEi

NOTA: Tots els formularis es poden editar amb Adobe Acrobat

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Por la presente se convoca:
Junta Anual Ordinaria de la Asociación de Vecinos y Vecinas de Campanar
El próximo martes día 17 de diciembre de 2019 a las 19 horas en primera convocatoria y a las 19:15 horas en segunda convocatoria en la calle Mossen Raussell n.º 4
(Local de la Colla dels Dimonis de Campanar.)
con el siguiente Orden del día:
- Lectura y aprobación, si procede, del acta de la última asamblea.- Informe del Presidente.
- Balance económico.
- Renovación de cargos.- Asuntos de trámite.
- Turno abierto de palabras.

PAGO DE CUOTAS: 
Se recuerda a quién no lo haya hecho ya, que hay que abonar la cuota de la Asociación correspondiente en 2019. CUOTA: 15 € anual

EL PAGO DE LAS CUOTAS SE PODRÁ HACER EN METÁLICO el día de la asamblea, 15 minutos antes de empezar.

PAGO POR TRANSFERENCIA: La forma recomendada para hacer el pago es por transferencia a la cuenta de la Asociación:
Titular:     ASOC. DE VECINOS DE CAMPANAR
Entidad :    CAJA POPULAR-CAJA RURAL, S.C.C.V.
IBAN: ES04 3159 0060 1124 0582 822

Se ruega, para facilitar la contabilidad que al campo "Concepto" pongáis el nombre del socio/socia al que corresponde el pago, sobre todo si es diferente del ordenante de la transferencia.

DOMICILIACIÓN BANCARIA: PARA EL PAGO DE LAS CUOTAS DE 2020 SE VA A INICIAR EL PROCESO DE DOMICILIACIÓN BANCARIA. 

Se ruega completar el formulario que encontraréis en los siguientes enlaces y llevarlo firmado el día de la asamblea:

Formulario versión Castellano: http://go.uv.es/njbvs1b
Formulario versión Valenciano: http://go.uv.es/eobe0z1


DELEGACION DE VOTO: Si no puede asistir y desea delegar el voto, puede hacerlo mediante el formulario adjunto; http://go.uv.es/7CRtvEi

NOTA: Todos los formularios se pueden editar con  Adobe Acrobat

jueves, 21 de noviembre de 2019

Blog sobre el patrimoni de CAMPANAR


Carmen Cárcel García, Arquitecta i veïna de Campanar ha obert un espai en INTERNET dedicada a la difusió dels estudis sobre el patrimoni arquitectònic valencià.

Els estudis de la Dra. Cárcel aporten visió autoritzada sobre el patrimoni arquitectònic urbà i rural de moltes zones de valència. En aquestes pàgines destaca especialment la gran quantitat d'estudis sobre el barri de CAMPANAR, incloent alguna de les alqueries i altres construccions més representatives de l'arquitectura rural de la nostra Partida de Dalt.

Podeu consultar tota aquesta informació en la WEB: https://carmencarcel.com/

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Carmen Cárcel García, Arquitecta y vecina de Campanar ha abierto un espacio en INTERNET dedicado a la difusión de los estudios sobre el patrimonio arquitectónico valenciano.

Los estudios de la Dra. Cárcel aportan visión autorizada sobre el patrimonio arquitectónico urbano y rural de muchas zonas de valencia. En estas páginas destaca especialmente la gran cantidad de estudios sobre el barrio de CAMPANAR, incluyendo alguna de las alquerías y otras construcciones más representativas de la arquitectura rural de nuestra Partida de Dalt.

Podéis consultar toda esta información en la WEB: https://carmencarcel.com/

sábado, 12 de octubre de 2019

Nit d'albaes màgica i reivindicativa al PouetNit d'albaes màgica i reivindicativa al Pouet. Un record per al nostre amic Llorenç i un homenatge a les dones i els homens que mantenen viva la Partida de Dalt i la del Pouet. Nit d'albaes per recordar. Gràcies a tots i totes.

Fotografia: V. Algarra